Thijssen, Th.J. & Otto Barendsen (red.). School en Huis. Weekblad voor Opvoeding en Onderwijs. Orgaan van de Bond van Nederl. Onderwijzers.

l o.a. feuilleton van Kees de Jongen

Categorie:

Beschrijving

Amsterdam, De Volharding. 1921-1922. 831 p. Karton. Ruglinnen sleets.