Backer, C. De (ed.). Cultuurhistorische caleidoscoop aangeboden aan Prof. Dr. Willy L. Braekman. Een bundel opstellen over: alchemie, belegeringstechniek, edelstenen, huisraad, koopmanschap, middeleeuwse kalenders, minnelyriek, paarden en valken, rechtsgeschiedenis, rederijk

Beschrijving

Gent, Stichting Mens en Cultuur. 1992. 590 p. Linnen met s.o.