Pennink, R. (ed.). Twee uit het Latijn vertaalde Middelnederlandse novellen.

l Zwolse Drukken en Herdrukken nr. 43

Beschrijving

Zwolle, Tjeenk Willink. 1965. 174 p. Pbck.