Berg, C.C. Bijdrage tot de kennis der Javaansche werkwoordsvormen.

Categorie:

Beschrijving

‘s-Gravenhage, Nijhoff. 1937. 1e dr. IV, 396 p. + 4 uitslaande tabellen. Omslag licht beschadigd. Enige aantekeningen in potlood + kleurpotlood.