Mierlo, J. van. Beknopte geschiedenis van de oud- en Middelnederlandsche letterkunde.

Beschrijving

Antwerpen, Standaard-Boekhandel. 1954. 6e verb. dr. XV, 259 p. Linnen met s.o.